Film retràctil

Film estirable reciclat VS Film biodegradable

Quina és la millor alternativa

ecològica per a la indústria?

El film retràctil i el film per a paletitzar són el mateix producte, però quan fem servir el terme de film per a retractilar ens referim al producte plàstic que s’adapta a la perfecció a les nostres mercaderies, creant una pel·lícula protectora al seu voltant, amb la finalitat de protegir el pallet.

 

Com s’usa el film de retractilar?

 

Existeixen dos tipus de film, el film automàtic i el film retràctil manual. La diferència entre aquests dos és que per al primer serà necessari una màquina enfardadora com, per exemple, l’enfardadora de palets amb plataforma giratòria. D’altra banda, el film manual s’emprarà mitjançant l’ajuda d’un operari.

 

Per a què es fa servir el film retràctil?

 

El film retractilat té la funció d’enfardar els palets, per a així protegir-los davant cops, arraps, humitat o el mal temps. També s’usa per a unificar la càrrega, i d’aquesta manera tenir un sol embalum, per la qual cosa el maneig i el transport serà més fàcil. A més, la paletització dels palets mitjançant el film de retractilar ajudarà a estabilitzar les càrregues transportades.

 

La bobina de film retràctil és còmoda i fàcil d’utilitzar. Té un canó de cartó en el seu interior.

 

Quins tipus de film per a retractilar disposem?

 

  • Film alimentari: disposem diferents films que poden estar en contacte directe amb l’aliment.
  • Film reciclat: s’ha fabricat amb altres productes ja usats. També disposem film retràctil biodegradable.
  • Film preestirat: s’ha estirat prèviament per a augmentar la seva capacitat d’embalatge o enfardat.
  • Film imprès: per a personalitzar els palets.

Contacta amb nosaltres!

Per a qualsevol dubte posi’s en contacte amb nosaltres

i l’informarem de qualsevol tema que requereixi.